Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2019» του Δήμου Πειραιά , το Σάββατο 4 Μαΐου οργανώθηκε η ενημερωτική ημερίδα «Λειτουργία Υδατοδρομίων και Επιχειρηματικές Προοπτικές για τον Πειραιά και τον Αργοσαρωνικό» στο αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Keyboard a word
Press enter
First result usually… Wikipedia.

No More Article