Το Επιστημονικό Συνέδριο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία: Πυλώνας Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που διεξήχθη στις 26 και 27 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Άγγελο Κότιο.

«Η εικόνα της Ελλάδος την επαύριον της κρίσης. Νέες προκλήσεις, καινοτόμες λύσεις»

Ilias Maglogiannis, Professor and Head of the Dept. of Digital Systems in the University of Piraeus and Director of the Computational Biomedicine Laboratory, presented the live webinar “Advanced telehealth services in the new era” on Thursday October 8 as part of the IEEE Day celebrations.

Το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε το 8ο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Εικόνα της Ελλάδος την επαύριον της κρίσης» Νέες προκλήσεις / Καινοτόμες λύσεις την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδρίων του πανεπιστημίου με συντονιστή τον Αθανάσιο Σαμαρά, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος.

Η άσκηση της Δημόσιας Διπλωματίας στην Ελλάδα και η Συμβολή της στη Διαμόρφωση της Εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό

Μαρία Βαξεβανίδου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, Υπουργείο Εξωτερικών

Η Εικόνα της Κρίσης και η Κρίση της Εικόνας: Κίνδυνοι, Προβληματισμοί και Προσδοκίες για την Επαύριον

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, αξιότιμη κυρία πρόεδρε της ΕΣΗΕ αξιότιμε κ. Πρύτανη, αξιότιμε κ. Κοσμήτορα, αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές. Κυρίες και κύριοι.

Η Συμβολή της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Ανάπτυξη

Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρύτανη, κύριε Κοσμήτορα,
Κύριε Διευθυντά του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης πολυμελούς επίσημης γερμανικής αποστολής στον Πειραιά, που διοργανώθηκε σε συνεργασία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας και με την υποστήριξη των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Load more articles