Το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε το 8ο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Εικόνα της Ελλάδος την επαύριον της κρίσης» Νέες προκλήσεις / Καινοτόμες λύσεις την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδρίων του πανεπιστημίου με συντονιστή τον Αθανάσιο Σαμαρά, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των Welcome Days για τους εισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Εικόνα της Κρίσης και η Κρίση της Εικόνας: Κίνδυνοι, Προβληματισμοί και Προσδοκίες για την Επαύριον

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, αξιότιμη κυρία πρόεδρε της ΕΣΗΕ αξιότιμε κ. Πρύτανη, αξιότιμε κ. Κοσμήτορα, αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές. Κυρίες και κύριοι.

Στην προσυνεδριακή επιστημονική διημερίδα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στις 22 και 23 Αυγούστου παρουσιάστηκαν μια σειρά εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των βιβλιοθηκών κάθε είδους.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης πολυμελούς επίσημης γερμανικής αποστολής στον Πειραιά, που διοργανώθηκε σε συνεργασία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας και με την υποστήριξη των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Load more articles