Οι ημέρες καινοτομίας του SESAR (SESAR Innovation Days - SIDs) του 2019 συν-διοργανώνονται από το SESAR Joint Undertaking σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Οι ημέρες καινοτομίας του SESAR (SIDs) αποτελούν το κύριο μέσο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού του προγράμματος και διαφέρουν από άλλα επιστημονικά συμβάντα σε θέματα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ), εστιάζοντας σε μακροχρόνια έρευνα και καινοτόμα αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της εκδήλωσης είναι να συγκεντρώσει τα μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας της Ευρώπης που ασχολούνται με θέματα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ) προκειμένου να παρουσιάσουν και επιδείξουν τα επιτεύγματά τους και να προβάλει τα αποτελέσματα της έρευνας από τα πρώτα ερευνητικά έργα του προγράμματος SESAR 2020.

Λειτουργεί ως πλατφόρμα δικτύωσης για την ευρωπαϊκή κοινότητα έρευνας σε θέματα ΑΤΜ για την εξασφάλιση της αμοιβαίας συνεργασίας, και την τόνωση της ανταλλαγής γνώσης και ιδεών και παρουσιάζει πως οι νέες σκέψεις, τάσεις και ιδέες από τα διερευνητικά έργα του SESAR γεφυρώνουν και στηρίζουν τη βιομηχανική έρευνα.

Προωθεί καινοτόμα βήματα προς την ψηφιοποίηση και τη χρήση μεγάλων δεδομένων στην αεροπορία μέσω ανοικτών δεδομένων 11 Ευρωπαϊκών οργανισμών, συγκεντρώνοντας φοιτητές, νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες στον τομέα της αεροδιαστημικής, μηχανικής λογισμικού και μηχανικής δεδομένων και παρουσιάζει το SESAR Young Scientist, που είναι το κύριο όχημα της Ευρώπης για νέους επιστήμονες στον τομέα της ΑΤΜ, παρέχοντας αναγνώριση και την ευκαιρία να παρουσιάσουν την έρευνά τους.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσω των εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Διατμηματικού Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει σε ερευνητικά έργα, συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη της έρευνας στο χώρο της ΑΤΜ, με σημαντικά αποτελέσματα.

sids logoΤο 2007, δημιουργήθηκε η κοινή επιχείρηση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (SESAR) για τη διαχείριση αυτής της μεγάλης κλίμακας και πραγματικά διεθνούς τεχνολογικού πυλώνα της φιλόδοξης πρωτοβουλίας της Ευρώπης για τον Ενιαίο Ουρανό (SES).
Ο SESAR είναι ο μηχανισμός που συντονίζει και επικεντρώνει όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στην ATM, συνδυάζοντας εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη της νέας γενιάς ATM. Σήμερα, το SESAR ενοποιεί περίπου 3.000 εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
Ως ένα από τα πιο καινοτόμα έργα υποδομής που έχει δρομολογηθεί ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος του SESAR είναι να καθορίσει, να αναπτύξει και να προωθήσει την αύξηση των επιδόσεων ATM και την οικοδόμηση του ευφυούς συστήματος αεροπορικών μεταφορών της Ευρώπης, βασικό στοιχείο της σύνδεσης των κρατών και των πολιτών, καθώς και της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανάπτυξης.