Μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τη στήριξη των σπουδαστών και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υπέγραψε η PwC Ελλάδας με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, και του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, και του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗATTA) καθώς και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού (Fedhatta).

Μνημόνιο συνεργασίας διάρκειας πέντε ετών σύναψαν η EY Ελλάδος και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Λογιστική & Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η EY Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς πιστοποιούν την απόφασή τους να συνεργασθούν και να συντονίσουν τη δράση τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 18η Οκτωβρίου 2022, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του CSR HELLAS. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς του CSR Hellas η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αντιπρόεδρος του CSR Europe, Μαρία Αλεξίου.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, η ALD Automotive|LeasePlan προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, ως εκπρόσωπος του Πρύτανη Καθηγητή Άγγελου Κότιου και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, κος Άρης Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γαλανάκη, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Η συνεργασία αναμένεται να εμβαθύνει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και να θέσει τα θεμέλια για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Τη Τρίτη 26 Ιουλίου, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ)

Load more articles