Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, και του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, και του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗATTA) καθώς και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού (Fedhatta).

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η WIMA προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με κύριο στόχο την ενίσχυση και την στήριξη της καινοτόμου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς Καθηγητή Άγγελο Κότιο και από τον Πρόεδρο της WIMA κ. Ηλία Χατζηεφραιμίδη.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 18η Οκτωβρίου 2022, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του CSR HELLAS. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς του CSR Hellas η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αντιπρόεδρος του CSR Europe, Μαρία Αλεξίου.

Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε) εγκαινίασαν την έναρξη της συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την υπογραφή μνημονίου 5ετούς διάρκειας.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, ως εκπρόσωπος του Πρύτανη Καθηγητή Άγγελου Κότιου και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, κος Άρης Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γαλανάκη, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Μνημόνιο συνεργασίας διετούς διάρκειας συνυπέγραψαν σήμερα στις 8.3.2021 το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ) και η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ), για την καθιέρωση της μεταξύ τους συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, που μεταξύ άλλων, αφορούν στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας σε θέματα Ασφάλισης, στην από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.α.

Τη Τρίτη 26 Ιουλίου, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ)

Load more articles