Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του διεθνούς Συνεδρίου MAER – NET 2021 που διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χλέτσο, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου, που αποτελεί και το αντικείμενο του διεθνούς δικτύου MAER – NET, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης μέσω της μετα-ανάλυσης.
Η τεχνική της μετα-ανάλυσης, η οποία είναι μια αντικειμενική και ποσοτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την σύνθεση (π.χ. συνδυασμό και σύνοψη) των αποτελεσμάτων ερευνητικών μελετών που έχουν γίνει για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα στο παρελθόν για να οδηγήσουν σε ένα συνολικό συμπέρασμα, χρησιμοποιείται ευρέως εκτός της οικονομικής επιστήμης και σε άλλες επιστήμες όπως η ιατρική, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία.MAER NET 2
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές του Συνεδρίου ήταν ο κ. John Ioannidis, Καθηγητής του Stanford University και ο κ. Pedro Bom από το Πανεπιστήμιο Duesto της Ισπανίας. Στο Συνέδριο συμμετείχαν πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες στο χώρο της meta- analysis όπως ο Καθηγητής Tom Stanley του Deakin University, ο κ. Martin Paldam του University of Aarhus, ο κ. Thomas Havranek από το Charles University, Κ. Sebastian Gechert από το Chemnitz University of Technology κ.α.
Το MAER-Net (Meta-Analysis of Economics Research) είναι ένα διεθνές δίκτυο μελετητών που δεσμεύονται να βελτιώσουν την οικονομική επιστήμη μέσω της μετα-ανάλυσης. Ο σκοπός του δικτύου είναι να χρησιμεύσει ως κέντρο συμψηφισμού για έρευνα στη μετα-ανάλυση και τα οικονομικά και να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των μελετητών σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.