Ο πρώτος Όμιλος Κινητικότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση, «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων» εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, με συντονιστή του Ομίλου το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συμμετοχή των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πάντειο και Δημοκρίτειο Θράκης . Επίσης συμμετοχή έχουν ως Κοινωνικοί Εταίροι, η ΜΚΟ Οργάνωση Γη και το Youthmakers Hub.

Στις 22 Ιουνίου, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» και ειδικότερα στην κατεύθυνση Διοίκηση Logistics (Logistics Management), ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος συνοδευόμενος από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, και Διευθυντή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γρηγόριο Χονδροκούκη μαζί με 25 μεταπτυχιακούς φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. από τον Νικόλαο Γκογοβίτη, Head of events communication and media sector.

Load more articles