Η εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός αποτελούν στρατηγική επιλογή για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η προώθηση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, μέσω Διεθνών Συμφωνιών Συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι πάντα στην κορυφή των προτεραιοτήτων των πρυτανικών αρχών, με σταθερή στόχευση στην ανάπτυξη προγραμμάτων και ερευνητικών συνεργασιών τόσο προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των φοιτητών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να γίνουν εξωστρεφείς, καινοτόμοι με τις πιο σύγχρονες γνώσεις και εργαλεία που διατίθενται διεθνώς, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις μελλοντικές προκλήσεις.unipi usa 4
Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου μας ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πραγματοποιώντας επιτόπιες επισκέψεις στα Πανεπιστήμια George Washington, Washington, Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania και University of Richmond, Richmond, Virginia. Στόχος ήταν η διερεύνηση και δρομολόγηση συμφωνιών αμοιβαίου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ενισχύουν το διεθνές προφίλ του αλλά και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης που θα δημιουργήσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για συνεργασία στο άμεσο μέλλον.unipi usa 5
Ήδη το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. με ευρύ πεδίο συνεργασίας και άξονες :
 Την ίδρυση, εξ αποστάσεως, αγγλόφωνων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, απευθυνόμενα σε φοιτητές εξωτερικού,
 Την ενεργή συνεργασία σε ερευνητικές δράσεις,
 Την ανταλλαγή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και φοιτητών.
Θα ακολουθήσουν ανάλογες συμφωνίες/συνεργασίες με τα προαναφερθέντα Πανεπιστήμια, που επιβεβαιώνουν την ισχυρή πρόθεση και σταθερή επιδίωξη των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Πειραιώς να διερευνούν και υλοποιούν εξωστρεφείς δράσεις, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την οικοδόμηση του Πανεπιστημίου του μέλλοντος.unipi usa 6unipi usa 7
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν, εκτός από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης κι Διοίκησης Επιχειρήσεων Δημήτριος Γεωργακέλος, οι Καθηγητές Χρήστος Αγιακλόγλου, Παναγιώτης Αρτίκης, Νικόλαος Γεωργόπουλος, ο Επίκουρος Kαθηγητής Ανδρέας Φουστέρης και ο Oμότιμος Kαθηγητής Ιωάννης Σώρρος.