Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 18η Οκτωβρίου 2022, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του CSR HELLAS. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς του CSR Hellas η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αντιπρόεδρος του CSR Europe, Μαρία Αλεξίου.

Παρευρέθηκαν ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αν. Γενικός Διευθυντής του CSR Hellas, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης και η Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών σπουδών Κωνσταντίνα Κοτταρίδη.

Το CSR Europe, το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα, είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός και η CSR Hellas ένας από τους Εθνικούς Συνεργάτες του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Με εταιρικά μέλη, Εθνικούς Οργανισμούς Εταίρων (NPO) και Συνεργαζόμενους Εταίρους, η CSR Europe, ενώνει, εμπνέει και υποστηρίζει επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, στον μετασχηματισμό και τη συνεργασία τους προς πρακτικές λύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η CSR Europe και η CSR Hellas στοχεύουν στη συστημική αλλαγή. Ακολουθώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο στόχος είναι να οικοδομηθεί από κοινού με τους Ευρωπαίους ηγέτες και ενδιαφερόμενους φορείς μια συνολική στρατηγική για μια Βιώσιμη Ευρώπη 2030. Το δίκτυο CSR Europe των 37 εθνικών οργανισμών εταίρων απευθύνεται σε περισσότερες από 10.000 εταιρείες στην Ευρώπη. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), γνωστοί και ως Παγκόσμιοι Στόχοι, υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 ως καθολική έκκληση για δράση για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση ότι μέχρι το 2030 όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία.unipi csr2

Σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Ειδικότερα προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων, η συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών έργων και μελετών, ο κοινός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση εργαλείων και συστημάτων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της υιοθέτησης της Ε.Κ.Ε από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αξιοποίηση συναφών προγραμμάτων ενίσχυσης των δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΠΑΠΕΙ και ο κοινός σχεδιασμός και ανάπτυξη προτάσεων για υποβολή τους σε προκηρύξεις συγχρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο φορείς θα προχωρήσουν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων όπως π.χ. στρογγυλές τράπεζες (round-table discussions), συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια, με θεματολογία συναφή με την Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας των στελεχών των επιχειρήσεων, των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους τους.

 

Στη φωτογραφία  Δημήτρης Γεωργακέλλος, Γιάννης Πολλάλης, Μιχάλης Σφακιανάκης, Μαρία Αλεξίου, Κωνσταντίνα Κοτταρίδη , Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Δημήτρης Κάμπης, Άγγελος Κότιος.