Το επιστημονικό συνέδριο με θέμα "Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας", το όποιο συνδιοργάνωσαν η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου διεξήχθη το διήμερο 8 και 9 Φεβρουαρίου.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που συστάθηκε το 2016, έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Είναι υποχρεωτικό οι οικονομικοί φορείς που συνεργάζονται με αρχές του Δημοσίου πριν καταφύγουν στα δικαστήρια να καταθέτουν την προσφυγή τους στην Α.Ε.Π.Π. η οποία τις εξετάζει και γνωμοδοτεί ως ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο.

Στο σύγχρονο περιβάλλον το δίκαιο και η οικονομία συμπορεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται και στο πλαίσιο αυτό η Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και το ΔΜΠΣ «Δίκαιο και Οικονομία» συμβάλλουν στη συνέργεια συνδυαστικών γνώσεων, κριτικής ικανότητας και διευρύνουν το γνωσιακό κεφάλαιο, ώστε νέοι επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να διακριθούν.

aepppapei1Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πειραιώς, χαιρετισμό στην έναρξη του συνέδριου απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος. Τοποθετήσεις-εισηγήσεις στις θεματικές συνεδρίες έκαναν οι καθηγητές κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, κ. Άγγελος Κότιος, κα Αριστέα Σινανιώτη, κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, κ. Μιχάλης Πολέμης, κ. Ευάγγελος Σαμπράκος και ο διδάσκων στο ΔΠΜΣ δικηγόρος Δρ. Γέωργιος Πανόπουλος.

Επιπρόσθετα, παρουσιάσεις πραγματοποίησαν οι απόφοιτοι και φοιτητές του Μεταπτυχιακού «Δίκαιο και Οικονομία» κ. Χαράλαμπος Κότιος, κα Χρύσα Καρακόιδα και ο κ. Ιωάννης Καφφές.

Τέλος στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς εκπροσώπησαν ο Κοσμήτορας κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, η Διευθύντρια του Διατμηματικού Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθηγήτρια κα. Πέκκα - Οικονόμου και η Διδάκτoρας του Πανεπιστημίου Πειραιώς κα Νάνσυ Καραλή.