Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Ευφυούς Ερευνητικής Υποδομής στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές «EN.I.R.I.S.S.T.» Η Ερευνητική Υποδομή που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ένωσε υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου 11 κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας τα οποία και συνεργάστηκαν για την επιτυχημένη αυτή εκδήλωση, που συγκέντρωσε δεκάδες ερευνητές και ερευνήτριες της χώρας με την παρουσία υψηλών επισήμων και φορέων ναυτιλιακών και μεταφορικών υπηρεσιών.

Από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συμμετείχαν, η Δρ. Ανθή Κατσιρίκου Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης και ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοτοκάς του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη δεύτερη Συνεδρία «Ναυτιλία και Περιβάλλον» με συντονίστριες την Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Ερευνητικής Υποδομής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Δρ. Αλεξάνδρα Γώγου, Ερευνήτρια του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.ENIRISSTa
Στην τέταρτη Συνεδρία με τίτλο «Μεταφορές και Οικονομία-Χρηματοπιστωτικές Αγορές» που συντόνισε ο κ. Γεώργιος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants συμμετείχε και ο καθηγητής Ευστράτιος Παπαδημητρίου του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Η EN.I.R.I.S.S.T αποτελεί μια πρωτοποριακή ερευνητική υποδομή που συνδυάζει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων και τεχνικών προγραμματισμού, την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών, ασφαλών και φιλικών προς τους χρήστες και τέλος την ανάπτυξη ψηφιακών παρατηρητηρίων με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ερευνητικοί οργανισμοί, κτλ.).