Σε ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Enter - Empower NEETs for social enTreprEneuRship», παρουσιάστηκαν στο Αμφιθέατρο Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το όραμα, οι στόχοι, η αποστολή και τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Enter, το οποίο υποστηρίζει την πρόσβαση των νέων ( NEETS) στην εργασία και σε άλλα κοινωνικά δικαιώματα, ενάντια στη φτώχεια, τη βία και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι νέοι και νέες, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές γειτονιές.

Το κοινωνικό φαινόμενο των νέων που ονομάζονται NEETS - No employment, Education, Training- Νέοι χωρίς εργασία – εκπαίδευση – κατάρτιση) είναι, κατά κύριο λόγο, απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και διαμορφώνει μια κοινωνική ομάδα που βιώνει φτώχεια, έλλειψη ευκαιριών, μείωση κινήτρου ή φιλοδοξιών.
Η Ελλάδα, κατά την περίοδο της κρίσης, είχε το υψηλότερο ποσοστό NEETS, με την Ιταλία να έπεται. Η διαφορά, σε σχέση με άλλες χώρες, είναι ότι στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό NEETS κατέχει πανεπιστημιακούς τίτλους, γεγονός που εξηγεί, εν μέρει, την μετανάστευση των εξειδικευμένων νέων.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Enter συσπείρωσε μεγάλο αριθμό εταίρων, οργανισμών και τοπικών κοινοτήτων και με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών δημιούργησε προσβάσιμο, εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μεταφράστηκε σε πέντε γλώσσες (αγγλική, ιταλική, ελληνική, ισπανική, βουλγαρική) και στα διεθνή Νοήματα. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σε σειρά σεμιναρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερα από 75 άτομα από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. Οι συγκεκριμένες δράσεις στοχεύουν στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, χωρίς διακρίσεις.
Το πρόγραμμα Enter παρουσίασε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης παρατηρώντας ότι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENTER ήλθε να καλύψει την ανάγκη της ενεργοποίησής των Νέων χωρίς εργασία – εκπαίδευση - κατάρτιση (NEETs), σε ένα κοινό όραμα συνολικής αναγέννησης και ανασυγκρότησης προσφέροντας ευκαιρίες με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους.
Διαφορετικοί άνθρωποι, από διαφορετικά κράτη, διαφορετικές κουλτούρες και καταβολές, συνεργάστηκαν αρμονικά σε ένα κοινό όραμα της ενεργοποίησης μιας κοινωνικής ομάδας που βιώνει φτώχεια, έλλειψη ευκαιριών, μείωση κινήτρου ή φιλοδοξιών. Η ψηφιακή τεχνολογία συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία του εγχειρήματος, καθώς δημιούργησε ικανές συνθήκες εκπαίδευσης, διάδοσης της γνώσης, αύξησης των συμμετοχών παγκοσμίως και εύκολη πρόσβαση στο παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.enter-project.eu/index.php/en/
και την εκπαιδευτική πλατφόρμα: (https://enter-moodle.eu/course/).