Συζήτηση σχετικά με την τεχνολογία video telecommunications

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το National Radio & Television Administration of China και το China Intercontinental Communication Center (CICC), συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση «Η εξέλιξη των οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιών στην αγορά της Κίνας. Ανταλλαγή εμπειριών» στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) το Σάββατο 9 Νοεμβρίου.

EBEP1
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλίες καθηγητών Πανεπιστημίου, αξιωματούχων του National Radio and Television Administration, προέδρων εταιρειών παραγωγής από το χώρο των οπτικοακουστικών και ειδικών πάνω στην τεχνολογία τηλεπικοινωνιών και τη διάθεση τηλεοπτικών σειρών και ανάπτυξης new media.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 'Αγγελος Κότιος ανέφερε ότι το ΠΑΠΕΙ έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με την Κίνα, που χαρακτηρίζονται από στήριξη και αλληλοβοήθεια, υποστηρίζουν το ακαδημαϊκό και όχι μόνο διάλογο μεταξύ δύο πολιτισμών με μακρά ιστορία και μοιράζονται έναν κοινό στόχο προώθησης των ανταλλαγών και αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των λαών.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση συνεργασιών μεταξύ Κίνας και Ελλάδας στον τηλεοπτικό χώρο βοηθώντας παράλληλα το ελληνικό κοινό να κατανοήσει τη σημερινή Κίνα.
Στη συνέχεια η Κινεζική αντιπροσωπία περιηγήθηκε στους χώρους του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Σχετικό video