Τη Τρίτη 26 Ιουλίου, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ)

από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητή Άγγελο Κότιο και τον Πρόεδρο του ΞΕΕ Αλέξανδρο Βασιλικό, παρουσία του Προέδρου του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών καθηγητή Νικόλαου Γεωργόπουλου, του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, της καθηγήτριας και Διευθύντριας ΠΜΣ & Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Κωνσταντίνας Κοτταρίδη, του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Σωτηρίου Βαρελά και του Αλέξανδρου Ν. Αγγελόπουλου Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Aldemar Resorts και μέλους του Δ.Σ. του ΞΕΕ.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Πειραιώς Άγγελος Κότιος τόνισε ότι στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου και της ανάγκης διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την παραγωγική δύναμη της Ελλάδας, υπογράφετε αυτό το Πρωτόκολλο με το ΞΕΕ, που εκπροσωπεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της χώρας μας. Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για την εξέλιξη του κλάδου με την τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη και το δυναμικό του Πανεπιστημίου, σε δράσεις και προγράμματα που θα εκτελεστούν από κοινού.
Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός δήλωσε ότι υπάρχει ακράδαντη πίστη στη συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς της εκπαίδευσης και την αγορά, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος έχει καταλυτική σημασία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Η γνώση και η καινοτομία είναι σήμερα οι δυνάμεις που κινούν μπροστά τη φιλοξενία και ο κλάδος δημιουργεί μια σταθερή γέφυρα συνεργασίας με ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά για να απαντηθούν από κοινού ανάγκες του σήμερα αλλά και ανάγκες του αύριο.
Το ΞΕΕ, στηρίζει διαχρονικά την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε οι προσπάθειες να συγχρονιστούν και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό όφελος για όλους και κυρίως για τους νέους και τις νέες που αναζητούν λύσεις ζωής και ευκαιρίες σταδιοδρομίας.hotel mou
Ειδικότερα, το Ξ.Ε.Ε.:
i. Θα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες που έχει στη διάθεση του με σκοπό την υποστήριξη του δυναμικού (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και φοιτητές) του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ακαδημαϊκό του έργο.
ii. Θα παρέχει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποδομές και υπηρεσίες στα πεδία της προβολής και επικοινωνίας για την κάλυψη αναγκών που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του.

iii. Θα υποστηρίζει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του τις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
iv. Θα αξιοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως επιστημονικό εταίρο σε ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του.
v. Θα αξιοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε δράσεις εκπαίδευσης των ξενοδόχων και μελών του Επιμελητηρίου και σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της δραστηριότητας του.
vi. Θα συνδράμει στη δικτύωση στελεχών και επιστημονικών ομάδων του Πανεπιστήμιου Πειραιά με συνεργαζόμενα μέρη (φορείς, προγράμματα, υπηρεσίες, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, κοκ) του Ξ.Ε.Ε., με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση νέων συνεργασιών και δράσεων σχετικών με την υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς :
i. Θα αποτελέσει επιστημονικό εταίρο του Ξ.Ε.Ε. σε ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του.
ii. Θα παρέχει υποδομές εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην ενημέρωση των ξενοδόχων μελών του Ξ.Ε.Ε. σε αντικείμενα που άπτονται της δραστηριότητας του Ξ.Ε.Ε.
iii. Θα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες (μελέτες, έρευνες) που θα συνδράμουν το έργο του Ξ.Ε.Ε και του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), που είναι ο ερευνητικός φορέας του ξενοδοχειακού κλάδου και κύριος συνεργάτης του Ξ.Ε.Ε.
iv. Θα παρέχει τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου δραστηριότητας του, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ξ.Ε.Ε., του CapsuleT Travel&Hospitality Accelerator του Ξ.Ε.Ε., καθώς και των προϊόντων-σημάτων του Ξ.Ε.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» και «Boutique hotel”.
v. Θα κατευθύνει μέρος της ακαδημαϊκής έρευνας (διπλωματικές εργασίες, κα) σε ανάγκες και ερευνητικά ζητήματα που άπτονται της δραστηριότητας του Ξ.Ε.Ε. και του ΙΤΕΠ.
vi. Θα αναλάβει την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων σχετικών με την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
vii. Θα εξασφαλίσει χώρο προβολής ή προβολή σε χρόνο χορηγών του Ξ.Ε.Ε. σε εκδηλώσεις του ΠΑ.ΠΕΙ.
Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση των δράσεων που απορρέουν από το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη, θα καταρτιστούν επιμέρους συμφωνίες στις οποίες θα εξειδικεύεται το αντικείμενο της εκάστοτε συνεργασίας. Επίσης, προβλέπεται η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας.