Υπεγράφη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κτιριακών υποδομών, υπηρεσιών εκπαίδευσης και εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα που άπτονται της οικονομικής, εκπαιδευτικής ψηφιακής και χωροταξικής ανάπτυξης των δύο φορέων, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Το Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης κ. Άγγελος Κότιος και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η Πρόεδρος κα. Χριστίνα Τσιλιγκίρη. Στη συνάντηση εργασίας μετείχαν ο κ. Παναγιώτης Κουτσογιάννης, Γενικός Συντονιστής Διευθυντής του Σ.Ε.Φ., ο κ. Δημήτριος Μπαρδάκας Αναπληρωτής Διευθυντής του Σ.Ε.Φ., ο κ. Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το παρών έδωσε και ο κ. Δημήτριος Μαθιός, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς.
Ο Πρύτανης κ. Άγγελος Κότιος δήλωσε « αυτό το μνημόνιο κάνει πράξη άλλο ένα άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και ιδιαίτερα στον κόσμο του Πειραιά για τον οποίο το ΣΕΦ αποτελεί έμβλημα εξωστρέφειας. Η από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δυο φορέων θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και εξέλιξη μας και θα είναι προς όφελος της πόλης που αποτελεί τη βάση μας.»sef1
Η κα Χριστίνα Τσιλιγκίρη στο πλαίσιο της συνάντησης τόνισε ότι «η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να μεγιστοποιήσει τη συνολική παραγωγικότητα των δύο φορέων και να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους ίδιους τους φορείς όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Το εν λόγω μνημόνιο αποτελεί προϊόν μιας συστηματικής προετοιμασίας και είναι η αρχή από μια σειρά κοινών δράσεων που θα λάβουν χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κτιριακών υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα συμβάλει ως επιστημονικός εταίρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε θέματα αθλητικού και συνεδριακού τουρισμού.sef2
Η σύμπραξη μεταξύ Πανεπιστημίου Πειραιώς και Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο περιβάλλον αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων (University Campus), συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή φοίτηση, τον αθλητισμό και άλλες δραστηριότητες, δίνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Πειραιά.»