Ο Πρύτανης Άγγελος Κότιος και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης, υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών και την κατάρτιση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη ένας από τους στόχους του Υπουργείου είναι η καλλιέργεια κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Άμυνας με την δημιουργία ενός δικτύου με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με θέματα Άμυνας και Ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων, μέσα από το οποίο θα διαχέεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα η Αμυντική και Εξωτερική Πολιτική της χώρας και μέσω των διεθνών εκπαιδευτικών δράσεων, στο διεθνές περιβάλλον.cyprus7

Τέτοιες συνεργασίες συμβάλουν, όπως τόνισε ο κ. Πετρίδης, στην επίτευξη αυτού του στόχου και καθιερώνουν τη χώρα μας ως γέφυρα με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.

Απ’ την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κότιος τόνισε ότι με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας ανοίγονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και έρευνας σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα όπως της άμυνας, της ασφάλειας και τη διεθνούς συνεργασίας.
«Η νέα αυτή σύμπραξη έρχεται να ενισχύσει το ευρύτατο πλέγμα συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, της Αφρικής και της Ασίας. Όμως, η Κύπρος έχει για το Πανεπιστήμιο Πειραιά πάντοτε πρωτεύουσα θέση και θα εργαστούμε άοκνα, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της συνεργασίας μας», τόνισε ο κ. Κότιος.