Πληκτρολογείς λέξη
Πατάς enter
Πρώτο αποτέλεσμα συνήθως … Wikipedia.


Όλοι χρησιμοποιούμε αυτή τη ελεύθερη και σε πάρα πολλές γλώσσες ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια, πόσοι όμως ξέρουν ποιος τη γράφει? Με βάση ένα μοντέλο ανοιχτά επεξεργάσιμου περιεχομένου και με γραπτή συνεργασία από ανώνυμους εθελοντές εμπλουτίζεται κάθε μέρα με νέα λήμματα και περισσότερες λεπτομέρειες. 72.000 περίπου, ενεργοί συνεργάτες εργάζονται σε περισσότερα από 48.000.000 άρθρα σε 302 γλώσσες κάνοντάς την έναν από τους μεγαλύτερους ισότοπους αναφοράς και προσελκύοντας 374 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως με αποτέλεσμα να είναι η δεύτερη ιστοσελίδα σε επισκεψιμότητα στο κόσμο .
Τον Οκτώβριο διοργανώθηκε από το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) σε συνεργασία με την Ομάδα Χρηστών Κοινότητας Wikipedia στην Ελλάδα και με το Tμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το «Εργαστήριο λημματογράφησης οικονομικών όρων στη Wikipedia» το οποίο φιλοξενήθηκε από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. wiki2
Το εργαστήριο παρακολούθησαν επαγγελματίες και φοιτητές βιβλιοθηκονόμοι, οικονομολόγοι και γενικά ενδιαφερόμενοι για την μεθοδολογία προσθήκης όρων στη Wikipedia.
Κύριος εισηγητής ήταν ο κ. Μάρκελλος Στεβής από τον οργανισμό της Wikimedia, που εξήγησε τη φιλοσοφία της και καθοδήγησε τους συμμετέχοντες στην καταχώρηση νέων όρων, στη βελτίωση υπαρχόντων οικονομικών λημμάτων, καθώς και στην εξοικείωση των ενδιαφερόμενων με την προσθήκη και ενημέρωση όρων στη Wikipedia.
Οι όροι που προστέθηκαν στη Wikipedia από το Δίκτυο είναι: Οικονομικός αλφαβητισμός, Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, Ακαθάριστο εθνικό προϊόν, Παραγωγικότητα, Δειγματοληψία, Συνάλλαγμα, Επιχειρηματικότητα, Εθνικοί λογαριασμοί, Άυλο ομόλογο, Προϋπολογισμός, Ιδιωτική τράπεζα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΔΙ.Ο.ΒΙ. (Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών), ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ. (Δίκτυο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών).

WIKIPEDIA : από το wiki (μια τεχνολογία για τη δημιουργία συνεργατικών ιστοτόπων) και χαβανέζικη λέξη που σημαίνει γρήγορα και το encyclopedia