Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιώς, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, διοργανώνει Ημερίδα σχετικά με το μέλλον της ΕΕ μετά το τέλος της «Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης» και την ανάδυση των νέων προκλήσεων.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης υπήρξε μια άνευ προηγουμένου και καινοτόμος διαδικασία, μια άσκηση «από τα κάτω», ώστε οι Ευρωπαίοι να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάσκεψη συμμετείχαν Ευρωπαίοι πολίτες διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης, φύλου, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και/ή μορφωτικού επιπέδου, όπου οι νέοι Ευρωπαίοι διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο.
Αυτή η άνευ προηγουμένου διαδρομή συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ πολιτών και πολιτικών διήρκησε ένα χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου, μέσω πληθώρας εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές ομάδες πολιτών, τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς της και τις ανταλλαγές απόψεων στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, η Διάσκεψη κατέστη ένα πραγματικά ανοικτό φόρουμ για τη συζήτηση για την Ευρώπη στην οποία θέλουμε να ζήσουμε. Με αυτό το τρόπο έγινε δυνατή τη διεξαγωγή ενός διαφανούς, χωρίς αποκλεισμούς και δομημένου διαλόγου με τους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και για το μέλλον τους.
Η καταληκτική έκθεση, εστιάζει σε 49 προτάσεις που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και περισσότερα από 320 μέτρα προκειμένου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν δράση σε εννέα τομείς: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, υγεία, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, η ΕΕ στον κόσμο, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετανάστευση και άσυλο, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.
Οι προτάσεις βασίζονται σε συστάσεις πολιτών, οι οποίοι συναντήθηκαν στο πλαίσιο των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των εθνικών Ομάδων Πολιτών, αλλά και όσων συνέβαλαν με τις ιδέες τους στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.
Στο ψήφισμά του σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης που εγκρίθηκε στις 4 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε και ενέκρινε τα συμπεράσματα της Διάσκεψης. Οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν ότι οι προτάσεις της απαιτούν τροποποίηση των Συνθηκών και ζήτησαν από την επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ να εκπονήσει σχετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ, διαδικασία η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της σύστασης Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στα επόμενα βήματα, τα τρία θεσμικά όργανα, το καθένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων το, θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στις προτάσεις αυτές και το φθινόπωρο του 2022 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την ενημέρωση των πολιτών (και την κριτική τους) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα θα ανταποκριθούν στη δέσμευσή τους.
Ο Guy Verhofstadt, εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου ως συμπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, δήλωσε: «Οι συστάσεις των πολιτών και τα συμπεράσματα της Διάσκεψης μας προσφέρουν ένα σχέδιο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταλήξει άνευ ουσίας ή ακόμη και να εξαφανιστεί. Είναι εφικτή η οικοδόμηση μιας νέας, αποτελεσματικής και πιο δημοκρατικής Ευρώπης. Μιας Ευρώπης κυρίαρχης και ικανής να ενεργεί, όπως σαφώς αναμένουν οι πολίτες. Πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Πρέπει να τιμήσουμε τα αποτελέσματα της Διάσκεψης και να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματά της το συντομότερο δυνατόν.»
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί υβριδικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, την 1η Ιουλίου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών, της επιστήμης, της πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης.
Τα συμπεράσματα στην τελική έκθεση