Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διεξήχθη η τελετή απονομής των Πιστοποιήσεων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος, καθώς και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).adipmain

Τις Πιστοποιήσεις απένειμαν ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, Καθηγητής Παντελής Κυπριανός και οι Αντιπρόεδροι Καθηγητές Βασίλης Τσιάντος και Γεώργιος Ζαλίδης παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της ΑΔΙΠ Δρ. Χριστίνας Μπέστα.Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Παντελής Παντελίδης, ο οποίος χαρακτήρισε την πιστοποίηση με την ύψιστη αξιολόγηση (πλήρη συμμόρφωση) του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως το επιστέγασμα των προσπαθειών όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο κ. Παντελίδης επισήμανε ότι η διαμόρφωση κουλτούρας ποιότητας είναι αυτό που τελικά διασφαλίζει το κύρος του Δημόσιου Πανεπιστημίου.adipdt
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητής Άγγελος Κότιος συνέχισε ευχαριστώντας όλους όσους εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται με ευσυνειδησία για την βελτίωση του Πανεπιστημίου.
Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, Καθηγητής Παντελής Κυπριανός στην ομιλία του εκδήλωσε την χαρά του για την συνεργασία και την αμφίδρομη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που επιφέρει τη βελτίωση των δεικτών και καθιστά το Πανεπιστήμιο Πειραιώς πόλο διάχυσης καινοτόμων ιδεών και πρακτικών μέσω του ανεπτυγμένου στρατηγικού του σχεδιασμού για το μέλλον.

F1 Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ καθηγητής Παντελής Κυπριανός απονέμει την Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Άγγελο Κότιο
F2 Ο Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ καθηγητής Βασίλης Τσιάντος απονέμει την Πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Πρόεδρο του τμήματος καθηγητή Αθανάσιο Κουρεμένο
F3 Ο Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης απονέμει την Πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας στην εκπρόσωπο του τμήματος και μέλος της ομάδας εσωτερικής αξιολόγησης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Σιοντόρου.

Δείτε το VIDEO