Στο επίκεντρο της εκδήλωσης του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ τοποθετήθηκαν οι «έξυπνες» λύσεις που εφαρμόζονται ήδη ή μπορούν να εφαρμοστούν στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας, που πραγματοποιήθηκε πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης – money show Πάτρας 2019, με συντονιστή της εκδήλωσης τον Γιώργο Φούσκα, Ειδικό Λειτουργικό Επιστήμονας του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
Παρουσιάστηκαν από τον Βασίλειο Μπουργανό , Διευθυντή του ΙΕΧΜΗ, οι δραστηριότητες του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στα πεδία της νανοτεχνολογίας, στα προηγμένα υλικά, το περιβάλλον, την ενέργεια, τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία.

Επίσης αναλύθηκαν «έξυπνα» εργαλεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στις πόλεις με ανάπτυξη καινοτόμων οργάνων και τεχνογνωσία του ΙΤΕ /ΙΕΧΜΗ που εξάγεται σε άλλες χώρες, η πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνων κτιρίων και πόλεων που συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του κόστους συντήρησης, στη βελτίωση της ασφάλειας των κατοίκων και η μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο καινοτομίας τεχνολογίας μέχρι το 2021.
Ο Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης , Διευθυντής Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Τεχνικός Διευθυντής του Έργου SISEI ανέλυσε τις ποικίλες δυνατότητες που δίνει η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Υγείας και Συναισθηματικής Υπολογιστικής , στην υποστήριξη της μακροχρόνιας νοσηλείας ασθενών σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Συγκεκριμένα ο Καθ. Ηλίας Μαγκλογιάννης παρουσίασε το έργο SESEI που αφορά στη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος καινοτομικών υπηρεσιών που θα απευθύνεται σε ασθενείς που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.
Το σύστημα θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες επικοινωνίας, ιατρικής παρακολούθησης και απόκρισης σε έκτακτα περιστατικά, αλλά και λειτουργίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, θα προστεθούν καινοτόμες δυνατότητες συναισθηματικής υπολογιστικής, αλλά και παιχνίδια σοβαρού σκοπού, με γνώμονα τις ανάγκες των ασθενών στα ΚΑΑ. Το καινοτομικό σύστημα που θα υλοποιηθεί θα έχει τη μορφή παρακλίνιου συστήματος ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πληροφόρησης (hospital bedside infotainment).