Ο πρώτος Όμιλος Κινητικότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση, «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων» εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, με συντονιστή του Ομίλου το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συμμετοχή των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πάντειο και Δημοκρίτειο Θράκης . Επίσης συμμετοχή έχουν ως Κοινωνικοί Εταίροι, η ΜΚΟ Οργάνωση Γη και το Youthmakers Hub.

Στην κοινοπραξία της Διεθνούς Κινητικότητας συμμετέχουν συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Εταιρείες από Κίνα, Ισραήλ, Κένυα, Ρωσική Ομοσπονδία, Ουγκάντα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ο κύριος σκοπός του Ομίλου είναι η διασφάλιση και η προβολή της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διεθνείς εταίρους και οι στόχοι του είναι η Διεθνοποίηση και ο Εκσυγχρονισμός των Ελληνικών ΑΕΙ, η υψηλή ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές, η προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων σε ΑΕΙ, η συνεργασία με την αγορά εργασίας και η εργασιακή απασχόληση των νέων και βέβαια η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευκαιριών που προσφέρει σε ΑΕΙ των χωρών εταίρων καθώς και η προβολή της διαδικασίας της Μπολόνια σε αυτές, της εισαγωγής ενός πιο συγκρίσιμου, συμβατού και συνεκτικού συστήματος για την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες από 1η Αυγούστου του 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου του 2021.