Σε τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αντικείμενό του αποτελεί η πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο πλευρών μέσω συμπράξεων και συνεργιών που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας. Eπιμέρους τομείς της συνεργασίας θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, η ψηφιακή αναβάθμιση, η ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, η προσαρμογή στις μεταβολές του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, η στοχευμένη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και της αγοράς εργασίας, η νησιωτική ανάπτυξη και η νεοφυής επιχειρηματικότητα.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Καθηγητής Άγγελος Κότιος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς όπως οι σημερινοί, η αποστολή του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να περιχαρακώνεται μόνο στη μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Απαιτείται να είναι και βασικό συστατικό της κοινωνίας. Θέτουμε την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος. Ενώνουμε, λοιπόν, δυνάμεις με την Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο της σε μια φιλόδοξη συνεργασία που κοιτάζει στο μέλλον, έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύει στη γνώση και αξιοποιεί την εφαρμοσμένη έρευνα».
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισήμανε τα εξής:MNHMPER1
«Οφείλουμε, πλέον, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα αυτής της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, αφού όμως την ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Σε αυτήν την προσπάθειά μας, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να επιστρέψουμε σύντομα σε τροχιά ανάπτυξης και ουσιαστικής αποκατάστασης του μεγάλου οικονομικού κόστους, αλλά και για να προετοιμαστούμε καλύτερα απέναντι σε παρόμοιες μελλοντικές απειλές για την κοινωνία μας, στηριζόμαστε στις σημαντικές δυνάμεις της περιφέρειάς μας. Συνεργαζόμαστε με ένα από τα πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας που διαθέτει ταυτόχρονα σπουδαία ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα μας δώσει την πολύτιμη γνώση, την ενδεδειγμένη μέθοδο και τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να μας υποστηρίξει ή να υλοποιήσουμε από κοινού δράσεις που θα ωφελήσουν όσους ζουν, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και επιχειρηματικά, ή επισκέπτονται την Περιφέρειά μας.».