Συνάντηση για έναρξη συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών (CASS) του Πεκίνου, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μεταξύ του Πρύτανη Άγγελου Κότιου και του Καθηγητή Huang Ping, Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών της CASS για την ίδρυση του μοναδικού στην Ελλάδα "Κέντρου Κινέζικων Μελετών" (Centre of China Studies), με τη συνεργασία του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη του Πειραιά.

Η Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (CASS), είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός ερευνητικός οργανισμός στον τομέα της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών και ένα εθνικό κέντρο ολοκληρωμένων μελετών. Θεωρείται το μεγαλύτερο Think Tank της Κίνας, με πάνω από 35 ερευνητικά ινστιτούτα και περισσότερους από 3.200 ερευνητές.
Σύμφωνα με τον Πρύτανη Άγγελο Κότιο η αξιοποίηση των συμφωνιών με τα Κινεζικά Πανεπιστήμια (υπάρχει ήδη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών της Σαγκάης) θα αναδείξει τον Πειραιά σε επιστημονική γέφυρα φιλίας και συνεργασίας με την Κίνα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι καθηγητές Παντελής Παντελίδης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αθανάσιος Πλατιάς του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και η Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

A meeting for establishing a constructive relationship between the University of Piraeus and the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) of Beijing, was hosted by   Rector Angelo Kotios for Professor Huang Ping, Director General of the Institute of European Studies of CASS. The subject was the establishment of the first “Centre of China Studies” in Greece, in collaboration with the Aikaterini Laskaridis Foundation.

The Chinese Academy of Social Sciences (CASS) is a comprehensive national academic research organization studying fields of philosophy and social sciences and considered to be the largest “Think Tank in China”, with more than 35 research centers and 3.200 resident scholars.

According to Rector Angelo Kotios, developing collaborations with Chinese universities (there is already a memorandum of cooperation between the University of Piraeus and the Academy of Social Sciences of Shanghai) will highlight Piraeus as a scientific bridge of friendship and cooperation between the two countries.

The meeting was attended by Professors Pantelis Pantelidis Vice Rector for Academic, Administrative and Student Affairs, Athanasios Platias of the Department of International and European Studies and Dr. Christina Kontogoulidou Head of the Office of International Relations and European Programs