Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε) εγκαινίασαν την έναρξη της συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την υπογραφή μνημονίου 5ετούς διάρκειας.

Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά μεταξύ άλλων στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, στην αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε θέματα Ασφάλισης, στην από κοινού διενέργεια ερευνών και σύνταξη μελετών, στην από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, στην προώθηση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των δύο μερών.
Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Άγγελος Κότιος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για μία συνεργασία εξαιρετικά σημαντική, που ενισχύει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος μας, συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης, συνδέει την εκπαίδευση με τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και ενδυναμώνει το παραγόμενο ερευνητικό έργο.eaee unipi 1
Από πλευράς της ΕΑΕΕ, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. σχολίασε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε την έναρξη της συνεργασίας με το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχολή με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και άμεση συνάφεια με το ασφαλιστικό αντικείμενο. Πιστεύουμε στη σύνδεση και συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς με τον ακαδημαϊκό χώρο και προσβλέπουμε σε μία στενή και αμοιβαία επωφελή σχέση που θα προωθεί τους κοινούς μας εκπαιδευτικούς στόχους.».
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σωτήριος Μπερσίμης, παρατήρησε πως σε μία εποχή όπου ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, μέσω της υπογραφής του μνημονίου αυτού, ενδυναμώνουμε την επαγγελματική διασύνδεση των φοιτητών μας με την αγορά. Παράλληλα, η δημιουργική συνέργεια ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας όπως εκφράζεται μέσα από τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς αποτελεί πρόκληση για το Τμήμα και συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής του για διάχυση της εφαρμοσμένης γνώσης στην κοινωνία με στόχο την πρόοδο και την ευημερία.
Στην τελετή της υπογραφής του μνημονίου συμμετείχε και η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη.