Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, Καθηγητής Άγγελος Κότιος, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε «… στον πολυεπίπεδο χαρακτήρα και την ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση του συνεδρίου όσο και τη στόχευση του, στο να καταγράψει την τρέχουσα επιστημονική γνώση και ερευνητική εμπειρία και να τις μετατρέψει σε χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο δράσης όχι μόνον επιστημονικών αλλά και πολιτικών, κρατικών και επιχειρηματικών φορέων, παρουσιάζοντας τα εθνικά επιχειρήματα στη συζήτηση που ξεκινάει με την Ε.Ε. για τη νέα Πολιτική Συνοχής και την διακριτή αντιμετώπιση του νησιωτικού χώρου στο πλαίσιο των διαμορφούμενων ευρωπαϊκών πολιτικών..».

Στη σύνταξη του «Oδικού Χάρτη» ώστε να διοχετευτούν στοχευμένα σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό τα συμπεράσματα του διήμερου επιστημονικού συμποσίου «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία: Πυλώνας Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» που διεξήχθη στις 26 και 27 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει περάσει ήδη η διοργανώτρια ομάδα, τόνισε στη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινή Ανάγνωση» του καναλιού της Βουλής ο Καθηγητής Άγγελος Κότιος.

Κεντρικός άξονας της 2ης επίσης μακράς διαρκείας (ξεπέρασε τις εννιά ώρες) ημέρας του συνεδρίου ήταν η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Παυσανία Παπαγεωργίου στη διάρκεια της ενότητας «Ανθρώπινο κεφάλαιο, δεξιότητες και κοινωνική οικονομία στα νησιά». «Το ανθρώπινο κεφάλαιο και η Νέα Γενιά αποτελούν το πιο ουσιώδες στοιχείο του ενεργητικού της Ελλάδας», τόνισε χαρακτηριστικά και ανέφερε συγκεκριμένους άξονες πολιτικής, όπως η προσαρμογή των ΔΙΕΚ και των ΚΔΒΜ στοχευμένα στις ανάγκες των νησιών ώστε να μη χαθούν επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τη νησιωτικότητα, η ενθάρρυνση των νέων νησιωτών να συμμετέχουν στα ενωσιακά προγράμματα κινητικότητας για κατάρτιση και ειδίκευση (όπως το «Erasmus +) και η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων. «Υιοθετώντας αξίες όπως η αυτενέργεια και η πίστη στη νεότητα ως εχέγγυο αλλαγής, θεωρούμε ότι τα νησιά μπορούν να γίνουν πυλώνες στήριξης της εθνικής μας οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά.

No More Article