Στις 7-11-18 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Άγγελος Κότιος, παρουσίασε στην εκπομπή  ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ τις δράσεις για την επέτειο των ογδόντα ετών του Ιδρύματος.