Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα “Statistics and Evaluation”, ένα από τα Satellite meetings, στα πλαίσια του 85ου Παγκόσμιου Συνέδριου Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ινστιτούτων (IFLA) το οποίο φέτος έχει έδρα την Αθήνα.

 Το θέμα είναι "More Than Numbers: Implementing New Assessment Methods for Libraries" στο οποίο οι ομιλητές/τριες θα μοιραστούν τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και την εμπειρία τους για την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών αξιολόγησης.
Το πρόγραμμα του Satellite meeting αποτελείται από πρωτοποριακές ποιοτικές και ποσοτικές μεθοδολογίες και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερευνητές, φορείς λήψης αποφάσεων και ΤΠΕ, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όλων των ειδών βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων.
Οι ομιλητές/τριες είναι καθηγητές σε Πανεπιστημιακές σχολές ή εργαζόμενοι σε μεγάλες βιβλιοθήκες της Ισπανίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, των Φιλιππίνων, της Ρουμανίας, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Σιγκαπούρης, της Ινδίας και της Ελλάδας.
Κεντρική ομιλία της συνάντησης είναι «Project Outcome for Academic and Public Libraries: Outcome Measurement Made Easy» των Sara Goek, Mary Jane Petrowski, Emily Plagman, από την Αμερικάνικη ένωση Κολλεγιακών Βιβλιοθηκών.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στο 85ο IFLA στο Μέγαρο Μουσικής, από 24 έως 29 Αυγούστου, με δύο εισηγήσεις, banner και συμμετοχή στο πρόγραμμα library visits.Αρωγοί σε αυτήν την επιστημονική εκδήλωση στάθηκαν το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, ο Δήμος του Πειραιά και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

The University of Piraeus Library, in collaboration with the "Statistics and Evaluation" Department, organizes one of the Satellite meetings of Sections and Special Interest Groups prior to the 85th International Congress of Librarians' Associations and Institutes (IFLA) which this year is held in Athens.
The topic is "More Than Numbers: Implementing New Assessment Methods for Libraries" where speakers will share their knowledge, skills and experience in applying innovative assessment methodologies.
The Satellite meeting program consists of innovative qualitative and quantitative methodologies and is addressed to professionals as well as researchers, decision makers and ICTs, trainers and trainees, in organizations of all types of libraries, archives and museums.
The speakers are professors at University Colleges or working in major libraries in Spain, Germany, the USA, the Philippines, Romania, Canada, Norway, Singapore, India and Greece.
The keynote address of the meeting is «Project Outcome for Academic and Public Libraries: Outcome Measurement Made Easy» by Sara Goek, Mary Jane Petrowski, Emily Plagman, ACRL, Chicago, United States.
The Piraeus University Library actively participates in the 85th IFLA in the Megaron Athens International Conference Centre (MAICC) from 24th to 29th of August, with two presentations, a banner and participation in the library visits program.