Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς θέτει στη διάθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των ερευνητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των φοιτητών μια υπηρεσία αναζήτησης σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων, που αξιοποιεί δημιουργικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα. Πρόκειται για την υπηρεσία Yewno Discover.

Αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Α’ Αντιπρόεδρο Νίκο Γρέντζελο επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και παρέδωσε φορτίο υγειονομικού υλικού προληπτικής χρήσης κατά του κορονοϊού στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Άγγελο Κότιο την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο της επιβράβευσης και υποστήριξης βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι η εξαιρετική́ ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού́ και ερευνητικού́ έργου, η αποτελεσματική́ δομή́ και οργάνωση των συναφών προγραμμάτων σπουδών, η και σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας με το επαγγελματικό περιβάλλον και η υψηλή́ ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Ο 6ος διαγωνισμός καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία Bluegrowth Piraeus, μια πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2020», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

H λίστα Guide2Research με τους Έλληνες επιστήμονες της Επιστήμης Υπολογιστών με τη μεγαλύτερη επίδραση ερευνητικού έργου (βάσει του δείκτη απήχησης h-index) με στοιχεία μέχρι και τις 16 Μαΐου 2020, συμπεριλαμβάνει τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Γιάννη Θεοδωρίδη στη θέση 16.

Πολιτική Συνοχής, Πειραιάς και καλλιτεχνική έκφραση: οι πολίτες στο προσκήνιο

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Regio Gnosis - Πληροφόρηση και ενημέρωση για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που υλοποιείται με συντονιστή αυτού το Πανεπιστήμιο Πατρών, και εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε Πολιτιστική Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.

Load more articles