Το Επιμελητήριο Εύβοιας φιλοξένησε στην Χαλκίδα την 46η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) παρουσία πολλών επισήμων και επιμελητηριακών συνέδρων από όλη την νησιωτική Ελλάδα.Ο Πρύτανης Άγγελος Κότιος του Πανεπιστήμιου Πειραιά με το οποίο ο ΕΟΑΕΝ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας απέστειλε χαιρετισμό.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με κεντρικό άξονα σπουδών και έρευνας το τρίπτυχο, οικονομία, ναυτιλία και τουρισμό, με τη βάση του στο κορυφαίο λιμάνι της Ελλάδας και με τη εξωστρεφή δυναμική συνεργειών με φορείς και Ιδρύματα χαιρετίζει σήμερα τη 46η Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ.
Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες Σύνεδροι,
Περίπου το 13% του πληθυσμού της χώρας κατοικεί στα νησιά που καλύπτουν το 19% του εδάφους της χώρας μας και παρά το μικρό γεωγραφικό της μέγεθος η ακτογραμμή της ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα και την κατατάσσει στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Την τρέχουσα περίοδο, για οικονομικούς, γεωπολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, ο νησιωτικός χώρος αποδεικνύει την οικονομική και αναπτυξιακή του σημασία, ενώ ο όρος «νησιωτικότητα» πρέπει να προσδιοριστεί ως σημείο αναφοράς, το οποίο δε θα γεννάει προβλήματα, αλλά θα δημιουργεί προοπτικές για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες. Η επιστημονική έρευνα και προσέγγιση προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την μοναδικότητα των τοπικών οικονομιών τους και οδηγούν σε μια νέα νησιωτική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Η κεντρική επιδίωξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνεχίζει να είναι η ένταξη των φορέων στην Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Community) στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας και Ανάπτυξης. Θέματα όπως η «ενεργειακή απομόνωση», η δημιουργία ολοκληρωμένης στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, η προσβασιμότητα και η ροή του εμπορίου, η διαχείριση των πόρων και η διάχυση της υπάρχουσας γνώσης αποτελούν μέρος του πλαισίου της μεταξύ ημών συνεργασίας μέσω του πρωτοκόλλου που έχουμε συνυπογράψει για την προώθηση της νησιωτικής ανάπτυξης.
Σας εύχομαι καλές και παραγωγικές εργασίες.