Στις 22 Ιουνίου, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» και ειδικότερα στην κατεύθυνση Διοίκηση Logistics (Logistics Management), ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος συνοδευόμενος από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, και Διευθυντή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γρηγόριο Χονδροκούκη μαζί με 25 μεταπτυχιακούς φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. από τον Νικόλαο Γκογοβίτη, Head of events communication and media sector.

για περισσότερα πατήστε εδώ